Шитюк Н.Н., Щукин В.В. Еврейское население Херсонской губернии в XIX — начале ХХ веков

Evrei_Hers_gubШитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської Губернії в ХІХ — на початку ХХ століть / Шитюк М.М., Щукін В.В. – Миколаїв : Видавництво Ірини Гудим, 2008. – 221 с.

Шитюк Н.Н., Щукин В.В. Еврейское население Херсонской губернии в XIX — начале ХХ веков.

 

Аннотация:

В монографии раскрывается правовое положение еврейского населения в южноукраинском регионе, их социально-экономическое положение в составе городского населения на протяжении XIX — начала ХХ вв.

Рецензенты:

Трощинский В.П. — д. и. н., профессор, заведующий кафедры социальной и гуманитарной политики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Рыжева Н.А. — к. и. н., доцент, докторант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

У монографії розкривається правове становище єврейського населення в південноукраїнському регіоні, їх соціально-економічний стан у складі міського населення впродовж ХІХ − поч. ХХ ст. Предметом особливої уваги авторів є специфіка життєдіяльності єврейських громад у межах Миколаївсько-Севастопольського військового губернаторства. Розглядаються різні аспекти розвитку єврейської сільськогосподарської колонізації в Новоросійському краї, як унікального явища в історії східноєвропейського єврейства. Дослідження здійснено на широкому колі архівних матеріалів, правових та нормативних актів, преси та публіцистики.
Книга адресована дослідникам, студентам, всім, хто цікавиться вітчизняною історією та краєзнавством.

 

Примечание:

Книга оцифрована и представлена на сайте library.history.mk.ua с разрешения авторов.

 

Содержание:

Список скорочень .............................................. 3
Вступ ......................................................... 5
РОЗДІЛ 1. Історіографічний огляд літератури ................... 8
РОЗДІЛ 2. Становлення законодавства Російської імперії з
єврейського питання та специфіка його застосування в півден-
ноукраїнському регіоні ........................................32
2.1. Законодавче оформлення права проживання євреїв у Но-
воросії в ХІХ – на початку ХХ ст. ............................ 37
2.2. Особливості правового та соціально-економічного стано-
вища євреїв у Миколаївсько-Севастопольському військовому
губернаторстві, Одесі та Херсоні ............................. 44
РОЗДІЛ 3. Особливості становища євреїв-землеробів
(колоністів) у Херсонській губернії .......................... 90
3.1. Єврейська сільськогосподарська колонізація в І половині
ХІХ ст. ...................................................... 90
3.2. Колонізаційний рух у ІІ половині ХІХ − на початку ХХ ст. 106
РОЗДІЛ 4. Еволюція великодержавної політики російського
царизму стосовно євреїв та її реалізація в Новоросії ........ 128
4.1. Євреї та російська система освіти ...................... 128
4.2. Дискримінація євреїв в органах місцевого самоврядування, 
на державній службі, в судовій системі ...................... 148
Висновки .................................................... 163
Додатки ..................................................... 169

 

ISBN 978-966-8592-54-6

 

Скачать или просмотреть книгу:

http://yadi.sk/d/xeJlgjwuHu2xE

Комментарии запрещены.