Исторические мидраши Северного Причерноморья. Выпуск ІІІ

htmlimageІсторичні мідраші Північного Причорномор’я. Випуск ІІІ.

— Том І / Голов. ред. Шитюк М.М.- Миколаїв: Типографія Шамрай, 2014. – 400 с.

— Том  ІІ  /  Голов. ред. Шитюк М.М.- Миколаїв: Типографія Шамрай, 2014. – 326 с.

 

Исторические мидраши Северного Причерноморья. Выпуск ІІІ. 

 

Аннотация:

Сборник составлен по материалам ІІІ-й международной научно-практической конференции «Исторические мидраши Северного Причерноморья» (24-25 апреля 2014 года, Учебно-научный Институт истории и права Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского), посвященной актуальным проблемам иудаики южной Украины.

Первый том содержит статьи по направлениям: «Джойнт» — еврейская солидарность (к 100-летию «Джойнта») и история развития еврейских общин южной Украины.

Второй том включает статьи по направлениям: еврейское население Юга Украины в годы Второй Мировой войны, еврейская община в этнополитическом пространстве Украны и мира, методология, историография и источниковедение, биографические очерки.

Збірник «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» Том І складений за матеріалами ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я», котра відбулася 24-25 квітня 2014 року в Навчально-науковому Інституті історії та права Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського та була присвячена актуальним проблемам історичної юдаїки південної України. Том містить статті за напрямками: «Джойнт» – єврейська солідарність (до 100-річчя «Джойнту») та історія розвитку єврейських громад південної України.

Збірник  «Історичні  мідраші  Північного  Причорномор’я»  Том  ІІ  складений  за  матеріалами ІІІ-ї   міжнародної  науково-практичної  конференції  «Історичні  мідраші  Північного Причорномор’я»,  котра  відбулася  24-25  квітня  2014  року  в  Навчально-науковому  Інституті історії  та  права  Миколаївського  національного  університету  імені  В.О.Сухомлинського  та була  присвячена  актуальним  проблемам  історичної  юдаїки  південної  України.  Том  містить статті  за  напрямками:  єврейське  населення  Півдня  України  в  роки  Другої  світової  війни; єврейська  община  в  етнополітичному  просторі  України  та  світу:  взаємини,  проблеми  та перспективи;  методологія,  історіографія  та  джерелознавство;  біографічні  нариси  про видатних євреїв Півдня України.

 

Примечание:

Авторы проекта выражают огромную благодарность организаторам и спонсорам конференции за предоставление цифровой копии сборника.

 

Содержание:

І том

 

РОЗДІЛ І

«ДЖОЙНТ» – ЄВРЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (ДО 100-РІЧЧЯ «ДЖОЙНТУ»)

О.С. Акунін (Миколаїв) Допомога  д-ра  Ф.  Нансена  та  «Джойнт»  голодуючим  Південного  регіону України в 1921-23 рр.

М.Д. Гольденберг (Миколаїв) Джойнт  у  житті  Миколаївської  єврейської  діаспори  наприкінці  ХХ  –  на початку ХХІ ст. (свідчення очевидця)

В.П. Кириленко (Миколаїв) Допомога від Джойнта голодуючим Одещини в період голоду 1921 – 1923°рр.

Ф.М. Коган (Ерфурт) Євобщестком, Джойнт, АРА та інші

М.Е. Козирева, В.С. Губська (Миколаїв) Діяльність «Джойнта» на Півдні України під час голоду 1921-1923 рр.

Г.М. Кондратюк (Сімферополь) Діяльність  Єврейського  комітету  допомоги  голодуючим  (Євпомгол)  Криму  в контексті політики коренізації початку 1920-х років

С.А. Кустовська (Миколаїв) Джойнт на Миколаївщині

М.О. Мельник (Миколаїв) Діяльність  уповноважених  Всеукраїнського  єврейського  громадського комітету  з  надання  допомоги  потерпілим  від  погромів  у  Вознесенському повітові та колоніях Миколаївської губернії

Т.О. Михайловський (Снігурівка, Миколаївська область) Діяльність  єврейського  об’єднаного  розподільчого комітету «Джойнт» на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст.

В.О. Погромський (Миколаїв) Діяльність Джойнт на Кіровоградщині у 20-х рр. ХХ ст.

Н.О. Рижева (Миколаїв) Деякі аспекти гуманітарної допомоги «Джойнт» в Україні у 20-ті рр. ХХ°ст.

О.П. Тригуб (Миколаїв) Діяльність «Джойнт» на Одещині (1922-1923 рр.)

В.В. Царюк (Миколаїв) Історичний портрет заступник директора «Агро-Джойнта» Самуїла Юхимовича Любарського

В.В. Щукін (Миколаїв) З історії діяльності «Джойнта» у Миколаєві у 20-х рр. ХХ ст.

 

РОЗДІЛ ІІ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ

Є.Р. Борінштейн, П.Ю. Козленко (Одеса) Значення єврейської освіти у розвитку міста Балти

Ю.В. Василевич, І.А. Будулуца (Миколаїв) Погроми у єврейських колоніях Півдня України в роки Громадянської війни

Ю.В. Василевич, Н.О. Колосюк (Миколаїв) Система  освіти  у  єврейських  колоніях  Півдня  України  у  ХІХ  –  на  початку ХХ ст.

Л.А. Вовчук (Миколаїв) Євреї Півдня Російської імперії на консульській службі зарубіжних країн

А.М. Вороніна (Миколаїв) Зародження палестинофільського руху на Півдні України

А.В. Гедьо (Донецьк) Соціокультурні  ініціативи  юдейських  громад  Півдня  України  (друга  половина ХІХ – початок ХХ ст.)

І.М. Гулянович (Одеса) Єврейське населення міст Південної Бессарабії у середині ХІХ ст.

В.С. Єрмілов(Миколаїв) Єврейський  аспект  у  діяльності  громадської  (земської  та  міської)  медицини Півдня України

Т.Ю. Іванова (Миколаїв) Всесоюзні  кампанії  щодо  єврейського  населення  південного  регіону  УРСР  в 1920-1930-ті роки

К.Г. Карпєкін (Вітебськ)  Компанія  по  переселенню  євреїв  з  Вітебської  округи  Білоруської РСР до Кримської АРСР

М.Б. Кізілов (Тюбінген) Євреї Криму: історія та сучасність

О.С. Козирев, О.О. Сорока (Миколаїв) Економічний розвиток єврейських колоній Півдня України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

М.Е. Козирева (Миколаїв) Політика  коренізації  щодо  єврейського  населення  Півдня  України  та національного оточення: порівняльний аналіз

М.Е. Козирева, М.І. Мудрий (Миколаїв) «Німецький вплив» на єврейську колонізацію Півдня України у ХІХ ст.

М.Е. Козирева, О.В. Свєтляченко (Миколаїв) Етапи  єврейської  землеробської  колонізації  Півдня  України  у  першій  половині ХІХ ст.

М.Е. Козирева, Б.І. Черняєв (Миколаїв) Єврейські колонії Півдня України у 1920-х роках

Г.І. Кондратюк (Сімферополь) Медична допомога євреям-переселенцям в Кримській АРСР у 1920-х роках


 

ІІ том

РОЗДІЛ І

Єврейське населення Півдня України в роки Другої світової війни

І.А. Волохова, А.О. Захарченко (Миколаїв) Нацистська ідеологія антисемітизму та вирішення «єврейського питання»

Є.Г. Горбуров, М.М. Харчук (Миколаїв) Гетто – інструмент Голокосту

О.О. Захарченко (Миколаїв) Вплив антисемітських поглядів Альфреда Розенберга на формування світогляду Адольфа Гітлера

О.О. Захарченко, В.В. Єфіменко (Миколаїв) Органи безпеки нацистської Німеччини – головні виконавці Голокосту

О.С. Козирев, Л.А. Нестич (Миколаїв) Євреї та система нацистських таборів

Ф.І. Кокошко (Миколаїв) Виживання єврейського населення у важкі періоди Радянської історії

Г.М. Маринченко (Миколаїв) Загальний стан єврейських громад України в повоєнний період

Н.Ю. Субботіна (Миколаїв) Питання правової охорони місць масового знищення євреїв

Н.В. Сугацька (Миколаїв) Фронтові подвиги євреїв Миколаївщини (1936 – 1945 рр.)

 

РОЗДІЛ ІІ

Єврейська община в етнополітичному просторі України та світу: взаємини, проблеми та перспективи

Є.Р. Борінштейн (Одеса) Соціально-філософські основи іудаїзму: досвід 5774 років від Створення світу

Г.С. Бусілкова (Миколаїв) Доба Реформації та релігійних війн і її вплив на історію єврейського етносу
Європи

Ю.І. Гузенко, Д.В. Філатов (Миколаїв) Бойовий Гопак та Крав Мага: спроба порівняльного аналізу

В.А. Епштейн, А.М. Вороніна (Москва; Миколаїв) Участь  єврейського  населення  Російської  імперії  в  революційних  рухах  кінця ХІХ – початку ХХ ст.

І.В. Єремєєва (Харків) Етнічні євреї в театральних трупах Києва і Харкова на початку ХХ ст.

М.М. Зеркаль (Миколаїв) Особливості  етнонаціональної  політики  в  Україні  щодо  єврейського  етносу  в роки незалежності (1991 – 2014 рр.)

І.Є. Ніколаєв (Миколаїв) Державна  протидія  процесу  інституціоналізації  єврейських  національних партій УРСР у 1920-х роках

В.О. Ханстантинов (Миколаїв) Єврейство  як  об’єкт  нетерпимості  в  умовах  радикалізації  суспільно-політичної ситуації в Україні

 

РОЗДІЛ ІІІ

Методологія, історіографія та джерелознавство

О.В. Кригіна (Маріуполь) Реконструкція  демографічних  показників  представників  єврейського  населення Донбасу (за матеріалами метричних книг)

А.С. Кухлєв (Донецьк) Херсон та його жителі очима Й.Н. Векслера (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Ю.С. Негода (Донецьк) Правовий  статус  єврейського  населення  Південної  України  (ХVIII  –  XІX°ст.): аналіз законодавчих актів Російської імперії

Д.З. Фельдман (Москва) Матеріали РД АДА про заснування єврейських землеробських колоній в Херсонській губернії

Д.Л. Шевєльов (Мінськ) Білоруська юдаїка на початку ХХІ ст. І видання щорічника «Цайтшрифт»

 

РОЗДІЛ ІV

Персоналії

О.С. Козирев (Миколаїв) Життя та революційна діяльність Михайла Абрамовича Морейніса (1861-1937)

П.Ю. Козленко  (Одеса) Архітектор світового класу

М.Ю. Ласінська (Миколаїв) Альперина Тамара Давидівна – заслужений учитель України

С.І. Мешковая (Харків) «Я  Вами  позбавлений  виборчих  прав»:  життя  й  доля  радянського  єврея  Іуди Острова

І.М. Старіков (Миколаїв) Євреї у літературному житті Миколаєва другої половини ХХ ст.

О.П. Хаєцький (Миколаїв) Східні мотиви у творчості художника Є.А. Кібрика

О.В. Шарін (Миколаїв) Вчителі-євреї  за  спогадами  випускників  60-х  років  ХХ  ст.  (на  прикладі Миколаївської середньої загальноосвітньої школи № 39)

М.М. Шитюк, Є.Г. Горбуров, К.Є. Горбуров (Миколаїв) Слава і гордість Миколаївщини

 

НАШІ АВТОРИ

ЗМІСТ

 

Комментарии запрещены.