Исторические мидраши Северного Причерноморья. Выпуск IV

Мидраши42015ТомІpdfІсторичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. — Випуск ІV.

— Том І. — Миколаїв: Типографія Шамрай, 2015. – 286 с.

— Том ІІ. — Миколаїв: Типографія Шамрай, 2015. – 353 с.

Исторические мидраши Северного Причерноморья. Выпуск IV.

 

Аннотация:

Сборник «Исторические мидраши Северного Причерноморья» составлен по материалам IV-й международной научно-практической конференции «Исторические мидраши Северного Причерноморья», состоявшейся 23–24 апреля 2015 года в Учебно-научном институте истории, политологии и права Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского и была посвящена 70-й годовщине Победы и освобождения советскими войсками концентрационных лагерей.

Том I содержит статьи по направлениям: евреи южной Украины в годы Второй мировой войны; история развития еврейских общин Юга Украины; еврейское население Советской Украины; актуальные проблемы истории караимского, крымчакского, хазарского этносов южной Украины и Крыма.

Том II содержит статьи по направлениям: еврейская община в современном этнополитическом пространстве Юга Украины: взаимоотношения. Проблемы и перспективы развития; история миграционных перемещений еврейского населения Украины; выдающиеся евреи Николаевщины: биографические очерки; источники и историография по проблемам истории еврейского населения региона Северного Причерноморья; гуманитарный аспект (педагогика, социология, философия, политология, культурология, право).

Збірник «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» складений за матеріалами ІV-ї міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я», котра відбулася 23-24 квітня 2015 року в Навчально-науковому інституті історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського та була присвячена 70-й річниці Перемоги і звільнення радянськими військами концентраційних таборів.

Том І містить статті за напрямками: євреї південної України в роки Другої світової війни; історія розвитку єврейських громад Півдня України; єврейське населення Радянської України; актуальні проблеми історії караїмського, кримчацького, хазарського етносів південної України та Криму.

Том ІІ містить статті за напрямками: єврейська община в сучасному етнополітичному просторі Півдня України: взаємини, проблеми та перспективи розвитку; історія міграційних рухів єврейського населення України; видатні євреї Миколаївщини: біографічні нариси; джерела та історіографія з проблем історії єврейського населення регіону Північного Причорномор’я; гуманітарний аспект (педагогіка, соціологія, філософія, політологія, культурологія, право).

 

Примечание:

Издание вышло благодаря финансовой поддержке Николаевского общества еврейской культуры.

Авторы проекта выражают огромную благодарность организаторам и спонсорам конференции за предоставление цифровой копии сборника.

 

Содержание:

Том 1

Гольденберг М.Д. (Миколаїв) Орієнтири вибору 3

РОЗДІЛ І

ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Волохова І.А., Захарченко А.О. (Миколаїв) Голокост та позиція західних держав (1933–1945 рр.) 11

Захарченко О.О. (Миколаїв) Генріх Гіммлер – головний організатор і виконавець Голокосту 22

Козирев О.С., Мироненко В.С. (Миколаїв) Освенцім – індустрія смерті 56

Кухлєв А.С. (Вінниця) Антисемітизм і його подолання: досвід Європи та перспективи України 63

Мітюкляєва О.Ю. (Миколаїв) Особливості Голокосту на Миколаївщині 69

Черевач В.С. (Миколаїв) Миколаївська область в роки Шоа 81

Чернявський В.В., Чернявська К.В. (Миколаїв) «Ідеальні» робочі Третього рейху: до питання про взаємозв’язок дегуманізації євреїв і дискримінації остарбайтерів в 1933-1945 рр. 98

Шкляж Й.М. (Миколаїв) Антисемітизм в Європі після Першої світової війни (1914-1918) – провісник

Голокосту 114

 

РОЗДІЛ ІІ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ

Борінштейн Є.Р., Козленко П.Ю. (Одеса) Екзистенційні підвалини єврейської колонії Богачівка 125

Гедьо А.В. (Вінниця) Євреї-землероби Північного Приазов’я (ХІХ — початок ХХ ст.) 142

Господаренко О.В. (Миколаїв) Іудейська громада в генуезькій Кафі 158

Гулянович І.М. (Одеса) Єврейська громада Ананьєва в ХІХ – на початку ХХ ст. 165

Коган Ф.М. (Ерфурт) «Вихід» першої єврейської громади м. Миколаєва — і народження другої 175

Козирева М.Е., Гінкул В.С. (Миколаїв) Становище єврейського населення Правобережної України в першій половині 1920-х рр. 201

Остроушко Ю.Р. (Вінниця) Участь єврейського населення у подоланні явищ дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (сер. ХІХ – ХХ ст.) 209

Павлюк А.М. (Миколаїв) Одеська єврейська община в становленні економічної інфраструктури міста (кінець ХVІІІ ст.) 222

Прохоров Д.А. (Сімферополь) Участь караїмів у розвитку торгово-промислового потенціалу Одеси (ХІХ – початок ХХ ст.) 229

Сапак Н.В. (Миколаїв) Караїми. До питання історії та етногенезу 240

Серединський О.В. (Миколаїв) З історії Миколаївського чоловічого двокласного початкового єврейського училища 253

Третякова О.А. (Миколаїв) Національні освітні заклади єврейського населення Півдня України в 20-30-х рр. ХХ ст. 258

Тригуб О.П. (Миколаїв) «Справа Гольдмана» (з історії єврейських політичних партій на півдні України 1920-х років) 267

НАШІ АВТОРИ 278

ЗМІСТ 284

 

Том 2

Рижева Н.О. (Миколаїв) Запрошуємо до мандрівки Миколаєвом «Єврейські адреси міста Миколаєва (єврейський путівник по Миколаєву)» 3

 

РОЗДІЛ І

МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кригіна О.В. (Маріуполь) Традиції та звичаї єврейського населення на території Донбасу (за даними метричних книг) 9

Ласінська М.Ю. (Миколаїв) До питання історіографії історії міжконтинентальних міграцій єврейського населення з українських земель (наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.) 16

Левченко Л.Л. (Миколаїв) Архіви єврейських науково-дослідних інститутів 26

Маринченко Г.М. (Миколаїв) Вивчення юдейських громад в Україні: до історіографії питання 47

Сергєєва О.О. (Вінниця) Доброчинність євреїв на Півдні України: аналіз історіографії 53

 

РОЗДІЛ ІІ

ПЕРСОНАЛІЇ

Вороновицька Л.А., Траспов Л.Ф. (Миколаїв) Мій батько Аврам Зозуля 63

Козленко П.Ю. (Одеса) Життя і наукова спадщина Льва Ісаєвича Айхенвальда 111

Козирев О.С. (Миколаїв) Життя та революційна діяльність Фанні Абрамівни Морейніс-Муратової (1859-1937 рр.) 125

Міліхікер (Щелова) Т.Г. (Миколаїв) Родина лікарів Міліхікер-Маршак 137

Мирошниченко Е.Г. (Миколаїв) Іда Блех – бранка Богданівського гетто 161

Прокоп Ю.В. (Одеса) Євреї-іноземці в Новоросійському університеті (1865-1920) 178

Сугацька Н.В. (Миколаїв) Поет і перекладач Вейнберг Петро Ісайович 203

Сучкова О.Ю. (Вінниця) Репресивна справа рабина міста Сталіно Соломона Даниловича Кодкіна 209

Хаєцький О.П. (Миколаїв) Юлій Вульфович Ремез (1919-1992): біографічний нарис 214

Щукін В.В. (Миколаїв) Лікар Михайло Кенігсберг, штрихи до портрету 220

 

РОЗДІЛ ІІІ

ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ, КУЛЬТУРНОМУ Й ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Борінштейн Є.Р. (Одеса) Сутністне буття єврейської філософії 228

Василевич Ю.В., Вакар Д.А. (Миколаїв) Створення Держави Ізраїль: геополітичні розклади та особистий фактор 244

Водолага В.В. (Миколаїв) До історії ізраїльського кінематографу 254

Вороніна А.М. (Миколаїв) Заселення Ерец-Ісраель наприкінці ХІХ ст. євреями з Південної України: свідчення очевидців 259

Гурська О.С. (Бережани) Доля єврейського населення Бережанщини через призму історичної еволюції 271

Епштейн В.А., Вороніна А.М. (Москва; Миколаїв) Україно-Ізраїльські торгівельно-економічні відносини: проблеми та  перспективи співробітництва 280

Зеркаль М.М. (Миколаїв) Україна – Ізраїль: новітні стосунки, перспективи, напрямки 293

Кузовков В.В. (Миколаїв) Дипломатична діяльність Хасдая ібн Шафрута 299

Палюх Е.В. (Миколаїв) Переселення євреїв з Українських земель до країн Північної та Південної Америки 305

Рябоконь Н.С. (Миколаїв) Історія сучасної архітектури Ізраїлю 317

Смирнов І.О., Смирнова А.О. (Миколаїв) Роль єврейського населення в історії України середини ХVІІ ст. 322

Стариков І.М. (Миколаїв) До проблеми етнокультурного визначення особистості 334

Ханстантинов В.О. (Миколаїв) Петля Мебіуса антисемітизму 340

НАШІ АВТОРИ 345

ЗМІСТ 351

 

Комментарии запрещены.