Исторические мидраши Северного Причерноморья. Выпуск ІІ

Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Випуск ІІ / Голов. ред. Шитюк М.М.- Миколаїв: Типографія Шамрай, 2013. – 516 с.

 Исторические мидраши Северного Причерноморья. Выпуск ІІ

 

Аннотация:

Сборник составлен по материалам ІІ-й международной научно-практической конференции «Исторические мидраши Северного Причерноморья» (28-29 апреля 2013 года, Учебно-научный Институт истории и права Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского), посвященной истории развития еврейских общин южной Украины.

Выпуск содержит статьи по направлениям: еврейское население Юга Украины, 20 лет дипломатических отношений Украины — Израиль, социальные, межконфессиональные и межнациональные отношения, история миграционного движения еврейского населения южной Украины; биографические очерки, источники и историография проблем истории еврейского населения Северного Причерноморья.

Збірник «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» складений за матеріалами ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я», котра відбулася 28-29 березня 2013 року в Навчально-науковому Інституті історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського та була присвячена історії розвитку єврейських громад південної України. Випуск містить статті за напрямками: єврейське населення Півдня України в роки коренізації та в роки Другої світової війни; єврейська община в сучасному етнополітичному просторі Півдня України: взаємини, проблеми та перспективи розвитку; 20 років дипломатичних відносин Україна – Ізраїль: історія, сучасність та перспективи розвитку; соціальні, міжконфесійні та міжнаціональні відносини; історія міграційних рухів єврейського населення південної України; біографічні нариси про видатних євреїв Півдня України; джерела та історіографія з проблем історії єврейського населення регіону Північного Причорномор’я.

Примечание:

Авторы проекта выражает огромную благодарность организаторам и спонсорам конференции за предоставление цифровой копии сборника.

 

Содержание:

*МІДРАШІ (Переклад українською Горбенко О.К.) 

Акунін О.С. (Миколаїв, Україна) Деякі аспекти адаптації євреїв на Миколаївщині в 20-х рр. ХХ ст. 

Боринштейн Є.Р. (Одеса, Україна) Взаємна соціальна адаптація у навчально-освітній програмі «Південноукраїнський єврейський університет «Хабад-Одеса»», як соціокультурний феномен 

Боринштейн Є.Р., Козленко П.Є. (Одеса, Україна) Вплив єврейської освіти в місті Балті на збереження культурних традицій 

Бугаєвська Ю.А. (Миколаїв, Україна) Реєстрація єврейських релігійних громад на Миколаївщині у 1924-1930 рр.

Вдовиченко Є.В. (Херсон, Україна) Роль підприємницької ініціативи у побудові кораблів Чорноморського флоту (перша половина ХІХ ст.) 

Гедьо А.В. (Донецьк, Україна) Основні напрямки благодійницької діяльності євреїв Півдня України ХІХ – початку ХХ ст. 

Гельман Б.Н. (Севастополь, Україна) Синагоги Севастополя: причини зникнення та крок до відродження  

Гольденберг М.Д. (Миколаїв, Україна) Видавнича діяльність Миколаївського товариства єврейської культури 

Горбенко К.В. (Миколаїв, Україна) Лазар Мойсейович Славін та початок розкопок городища Дикий Сад 

Грибеник М.В.(Миколаїв, Україна) Родинні спомини як джерело вивчення історії Півдня України ХХ ст. 

Гріза В.А. (Донецьк, Україна) Євреї Південно-Східної України: аналіз імперської історіографії 

Гриневич О.В. (Миколаїв, Україна) Херсонська губернія на сторінках єврейських періодичних видань (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Гузенко Ю.І., Філатов Д.В. (Миколаїв, Україна) Крав Мага як складова частина єврейської культури. Історія становлення та головні принципи 

Гульницька І.В. (Миколаїв, Україна) До питання історіографії єврейського населення південної України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Єфіменко В.В. (Миколаїв, Україна) Органи безпеки нацистської Німеччини та «єврейське питання» (1933 – 1941 рр.) 

Єрмілов В.С. (Миколаїв, Україна) Земська медична допомога євреям-землеробам Херсонської губернії 

Захарченко А.О., Волохова І.А. (Миколаїв, Україна) Антисемітизм – ключове поняття нацистської пропаганди Третього рейху

Захарченко О.О., Філь А.П. (Миколаїв, Україна) Участь фольксдойче в масовому винищенні представників єврейського народу в період окупації 

Кальміна Л.В. (Улан-Удэ, Россия) Сибірський слід у степах Херсону 

Коган Ф.М. (Ерфурт, Германия) Маца – їжа нашої віри 

Козирев О.С. (Миколаїв, Україна) Огляд викладання історичної юдаїки в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського

Козирева М.Е. (Миколаїв, Україна) Курс «Національні меншини в Україні» в контексті студіювань єврейської проблематики у молодіжному середовищі: досвід та завдання 

Кондратюк Г.І. (Сімферополь, Україна) Мережа єврейських лікувальних установ у Кримській АРСР у 1930-х роках 

Кондратюк Г.М. (Сімферополь, Україна) Єврейські переселенські колгоспи в контексті національної політики у Кримській АРСР у 1930-ті роки 

Кошева О.С. (Миколаїв, Україна) Осмислення проблеми Голокосту у вітчизняному мистецтві 

Кригіна О.В. (Маріуполь, Україна) Система метрикації представників іудейського віросповідання 

Кузовков В.В. (Миколаїв, Україна) Єврейсько-хазарське листування як джерело міжнародних зв’язків Хазарії 

Кустовська С.А. (Миколаїв, Україна) До історії єврейського театру у Миколаєві 

Кухлєв А.С. (Донецьк, Україна) Мемуари А.С. Приблуди як джерело з історії єврейської громади початку ХХ ст. 

Ласінська М.Ю., Ляшенко В.В. (Миколаїв, Україна) Представники єврейської громади у революційних рухах кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. 

Латишева Л.П., Латишева Н.О. (Одеса, Україна) Архітектор, педагог, вчений 

Мельник М.О., Серединський О.В. (Миколаїв, Україна) Огляд документальних джерел з історії євреїв за фондами державного архіву Миколаївської області 

Набатов І.І. (Миколаїв, Україна) Борис Ізраїлович Купенський – кораблебудівник з Очакова 

Назарова К.В., Кошева О.С. (Миколаїв, Україна) Історіографія проблеми Голокосту

Павлюк А.М. (Миколаїв, Україна) Єврейське населення міста Очакова (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

Погорєлов А.А. (Миколаїв, Україна) Деякі заходи окупаційної влади з виявлення єврейського населення Миколаївщини та антисемітської пропаганди в 1941-1942 рр. 

Поспєлов О.В. (с. Богданівка Доманівського району Миколаївської області, Україна ) Дорога на вірну смерть 

Прохоров Д.А. (Сімферополь, Україна) Караїмські общини Новоросійського краю у ХІХ – початку ХХ ст.: Одеса, Миколаїв, Херсон, Катеринослав

Рижева Н.О. (Миколаїв, Україна) Соціально-економічні трансформації в єврейських сільськогосподарських поселеннях Миколаївщини у 20 — 30-ті рр. ХХ ст. 

Смирнов І.О., Смирнов О.І. (Миколаїв, Україна) Рим та Іудея у І-ІІ століттях н.е. 

Соколова Л.С. (Одеса, Україна) Одеса – земля музичного дива 

Старіков І.М. (Миколаїв, Україна) Євреї на суднобудівельних підприємствах Миколаєва 

Степанюк І.І. (с. Бурилове Кривоозерського району Миколаївської області, Україна) До історії єврейського населення Кривоозерщини. Миколаївська область 

Сугацька Н.В. (Миколаїв, Україна) Політика румунських окупантів стосовно єврейського населення на Півдні Трансністрії (1941-1944 рр.) 

Тригуб О.П. (Миколаїв, Україна) Діяльність «Джойнт» на Херсонищині у 20-х рр. ХХ ст. 

Хаєцький О.П. (Миколаїв, Україна) Євреї в Миколаївському учительському 
інституті та при міському училищі (1917-1920 рр.) 

Ханстантинов В.О. (Миколаїв, Україна) Історична пам’ять і проблема протидії юдофобії 

Харчук М.М. (Миколаїв, Україна) Масове винищення нацистами населення окупованих територій України: використання понять «геноцид», «голокост», «пораймос» 

Царюк В.В. (Миколаїв, Україна) Кампанія по боротьбі з космополітизмом на Миколаївщині: аналіз місцевої преси 

Щукін В.В. . (Миколаїв, Україна) Єврейський погром 1899 р. у єврейських землеробських колоніях Херсонської губернії 

Епштейн В.А., Вороніна А.М. (Москва, Росія; Миколаїв, Україна) Україно-Ізраїльські відносини: проблема та перспективи розвитку. Підсумок перших 20 років 

Відомості про авторів

Зміст  

 

Скачать или просмотреть книгу:

Исторические мидраши Северного Причерноморья

Комментарии запрещены.