Шитюк Н.Н., Сугацкая Н.В. Геноцид против евреев Южной Украины в годы немецко-румынской оккупации (1941-1944 гг.)

oldbookШитюк М.М., Сугацька Н.В. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941-1944pp.) / М.М. Шитюк, Н.В. Сугацька. — Миколаїв : Ірини Гудим, 2008. — 154 с.

Шитюк Н.Н., Сугацкая Н.В. Геноцид против евреев Южной Украины в годы немецко-румынской оккупации (1941-1944 гг.) 

 

Аннотация:

В монографии раскрыта трагическая судьба еврейского населения Южной Украины в годы румынско-немецкой оккупации в 1941-1945 гг. На широкой источниковой базе авторы показывают геноцид против евреев, их массовое уничтожение.

Рецензенты:

Кучер В.И. — д. и. н., профессор.

Горбуров Е.Г. — к. и. н., доцент.

В монографії розкрито трагічну долю єврейського населения Південної України в роки румунсько-німецької окупації в 1941-1944 роках. На широкій джерельній базі автори показують геноцид проти євреїв, їх масове винищення.

Видання призначене для науковців, які спеціалізуються в галузі вітчизняної історії, широкого кола читачів.

 

Примечание:

Книга оцифрована и представлена на сайте library.history.mk.ua с разрешения авторов.

 

Содержание:

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ................................................. 4
ВСТУП ............................................................ 5
РОЗДІЛ І.ІСТОРІОГРАФГЧНИЙ ОГЛЯД .................................. 7
РОЗДІЛ 2. ГОЛОКОСТ ЯК ЯВИЩЕ. МЕТОДОЛОПЧНІ ТА РЕГЮНАЛЬНІАСПЕКТИ 
ПРОБЛЕМИ ........................................................ 27
РОЗДІЛ 3. МАСОВЕ ВИНИЩЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕНИЯ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ
РЕЙХСКОМІСАРІАТУ "УКРАЇНА" ...................................... 41
3.1. Розстріли євреїв Південної України у початковий період
німецької окупації .............................................. 44
3.2. Трагічна доля єврейського населения сільської місцевості ... 57
РОЗДІЛ 4. АНТИЄВРЕЙСЬКИЙ ГЕНОЦИД НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА ТРАНСНІСТРІЯ ............................. 65
4.1. Винищення єврейського населения Одеси ...................... 67
4.2. Створення гетто і таборів для знищення євреїв у південній 
частині генерал-губернаторства Трансністрія ..................... 84
РОЗДІЛ 5. СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЇ ДО АНТИЄВРЕЙСЬКОЇ
ПОЛІТИКИ ОКУПАНТІВ .............................................. 98
5.1. Участь колабораціоністів в актах знищення євреїв ........... 98
5.2. Ставлення населения окупованих територш Південної України до 
антисемітської пропаганди окупантів ............................ 116
ВИСНОВКИ ....................................................... 130
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ ..................................... 136

 

ISBN 978-966-8592-53-9

 

Скачать или просмотреть книгу:

http://yadi.sk/d/CMIZ-aqPHu7Ed

Комментарии запрещены.